System energiförbrukning – minska din förbrukning

En hög elförbrukning och stora elkostnader är det många som har upplevt. Istället för att ignorera det kan man ta tag i problemet och minska både förbrukning och kostnad.

Det första man måste göra för att kunna minska sin förbrukning är att ta reda på var energin man använder egentligen tar vägen. Det finns flera olika system din energiförbrukning kan kopplas till.

Förbrukningsmätare till exempel och andra liknande system för energiförbrukning visar i realtid vad som förbrukar mest el i ditt hem. Man kan också direkt se hur de energibesparande åtgärder man utför påverkar förbrukningen. I många system kan man också göra analyser baserade på kostnad och elpris.

I den här sortens system för energiförbrukning kopplar man en box som samlar in data till elmätaren i huset. Boxen läser av och skickar information från elmätaren som du sen kan se. Det här hjälper dig att analysera din elförbrukning. Inte bara den totala förbrukningen, utan du kan också se hur den förändras per år, månad, timme eller till och med minut.

När ditt system för energiförbrukning har visat dig var din el tar vägen kan du börja vidta lämpliga åtgärder för att minska din kostnad och förbrukning.