System energiförbrukning – ger större kontroll

Det finns olika system för energiförbrukning som hjälper dig att använda din el mer effektivt. Det finns även system som håller koll på din elkostnad och din förbrukning.

Automationssystem är ett exempel på sådana system för energiförbrukning. Hemautomation innebär en automatisering av aktiviteter i hemmet. Automationssystem är ofta väldigt komplexa. Med hjälp av stora datanätverk och daturundercentraler kan centraliserad styrning, reglering och övervakning av belysning, temperatur, ventilation och liknande samlas i ett enda system för energiförbrukning, vilket gör det lätt för dig att följa energiförbrukningen i hemmet. Hur många datorundercentraler som behövs beror på byggnadens storlek. Finns det fler än en kopplas dessa ihop till ett nätverk.

Dessa system för energiförbrukning används för att underlätta och för att förbättra bekvämligheten men också för att förbättra energi, säkerhet och effektivitet. De ger dig helt enkelt större kontroll över din förbrukning och kostnad.

Ofta får man ett medföljande program till hemautomationen som man lätt kommer åt från sin dator. Där kan man enkelt få tag på informationen från det system din energiförbrukning är kopplad till.

Automationssystem kan alltså bland annat användas för att få mer kunskap om energiförbrukningen, för att minska kostnader och även för att optimera förbrukningen.