Redovisningsbyrå i Täby

Efter att ha läst en artikel i maj månad om en redovisningsbyrå i Täby, har vi lärt oss mycket om hur det ser ut på en arbetsplats i förebyggande syfte med tanke på Covid-19. På en redovisningsbyrå i Täby som vi besökte så var det 5 stycken av 10 totalt anställda som jobbade på plats på kontoret, men övriga anställda kan jobba hemifrån. På denna redovisningsbyrå i Täby finns standard uppgifter att dagligen hjälpa deras kunder med till exempel redovisning, bokslut och årsredovisning. Dessa typ av uppgifter är våra ekonomer vana vid att sköta hemifrån och digitalt. Även möten med kunder kan utföras via skype eller zoom som kan användas som både telefonsamtal och videosamtal. Avståndet mellan redovisningsekonomerna var mer än två meter på kontoret och handhygienen väldigt noggrann. På denna redovisningsbyrå i Täby är anställningsperioden i snitt 5-6 år, och många av de vi pratade med känner sig väldigt trygga på sin arbetsplats på detta redovisningskontor i Täby, trots situationen. En utav de anställda berättade för oss att han känner en otrolig tacksamhet att kunna sköta sitt arbete hemifrån men fortsätta att hjälpa sina kunder utan förhinder. Denna redovisningsbyrå i Täby kommer vi behålla anonym.