Körkortsboken lär dig att hantera en bil

körkortsbokenAtt ta körkort är ett stort steg för många ungdomar och vuxna, men vägen till ett körkort är lång och det krävs mycket tid och energi. Det som de flesta har problem med när de ska ta körkort är teorin. För att klara teorin bör du gå på de teorikurser som körskolorna erbjuder men något du verkligen kommer att behöva är körkortsboken. I körkortsboken kan du läsa om allt du behöver veta för att klara dig i trafiken. Trafiken behöver regler för att fungera och innan du har lärt dig självständigt om vad för regler som gäller är du inte redo för ett eget körkort. Körkortsboken inleds med en introduktion som handlar om olika behörigheter och inledande begrepp bland annat. Sedan följer körkortsboken från de lättaste områden att köra i till de svårare. Körkortsboken tar även upp hur människor reagerar vid stressande förhållanden, såväl vid nyktert som onyktert tillstånd. En viktig del i teorin är även hur miljön påverkas. I körkortsboken finns det ett helt kapitel om detta och vad du som bilförare kan göra för att minska avgaserna. Körkortsboken berättar även om andra problem som buller och slöseri med naturresurser.