System energiförbrukning – ta vara på naturen

Det finns många system för energiförbrukning som hjälper dig att beräkna din elkostnad eller minska din förbrukning. Ett bra tips är att ta vara på naturen och med hjälp av solen skapa en sorts eget system för energiförbrukning som hjälper dig att både minska elkostnader och bidra till ett hållbart samhälle.

Det finns olika sätt att ta vara på solenergin. För att producera sin egen el kan man använda sig av solceller, vilket har flera fördelar. Bland annat så minskar ditt behov av köpt el, och dessutom bidrar ditt system för energiförbrukning då till en bättre miljö.

Produceras för mycket el kan man antingen lagra den eller så finns det ofta möjligheter att sälja tillbaka överskottet till ett elbolag.

Ett system för energiförbrukning som använder solceller är lättskött och kräver i stort sett inget underhåll alls. Solcellerna monteras på ett tak och kopplas sedan direkt till ditt eget elsystem. De genererar sen el som du direkt kan använda.

Solceller är som effektivast under sommarmånaderna när solen skiner som mest. I ditt system för energiförbrukning som använder solceller omvandlas ungefär 10-15 procent av solenergin till el. Elproduktionen påverkas dock av en mängd olika faktorer, till exempel takets lutning och riktning. Om du inte lagrar din el i ditt system för energiförbrukning kan det vara en god idé att ha ett elavtal vid sidan om som kompletterar för de stunder som solcellerna inte producerar el.

Ett annat alternativ till ditt system för energiförbrukning är solfångare på taket. Till skillnad från solceller som producerar el, producerar solfångarna värme och varmvatten.

Solfångare har liksom solceller en väldigt lång livslängd, och kan därför täcka cirka hälften av det behov av varmvatten du har i många år.

Även solfångare är placerade på taket där de kan fånga upp solens strålar och är effektivast under den soliga sommaren. Har du tur kan allt ditt varmvatten komma från solfångarna under dessa perioder tack vare att ditt system för energiförbrukning utnyttjar solen när den är som starkast.

Inuti solfångarna finns det en vätska som värms upp av solstrålarna. Den pumpas vidare från solfångarna för att värma upp vatten som därefter går ut direkt i husets vattensystem.

Ta vara på och utnyttja naturen i ditt system för energiförbrukning. Det hjälper dig inte bara att hålla koll på elen, utan på lång sikt bidrar det även till en bättre miljö och en del sparade pengar.